Livet är icke, det bygges

3. Litium det nya hälsomineralet

Litium, hälsomineral, vad är nu detta? Alla vet väl att litium finns i en viss typ av batterier. Och för dem som är lite bevandrade inom medicinens område är litiumsalter något man använder vid behandling av vissa psykiska diagnoser och då främst bipolär sjukdom.

Ja, visst är det så, men litium har faktiskt använts för behandling av en rad olika åkommor sedan 1840-talet och i slutet av 1800-talet vallfärdade många till framsida_andra-upplaganmineralvattenkällor för att dricka litiumhaltigt vatten. Litiumsalt blev så populärt i USA att det tillsattes till olika drycker, och litiumklorid såldes i matbutiker så sent som på 1930-talet. Den ökade förbrukningen ledde dock till många biverkningar då man ofta fick i sig många tusen gånger så mycket som normalt – ja, alla får vi i oss lite litium varje dag. Litium förbjöds därför som tillsats av myndigheterna på 1940-talet.

På 50-talet inkorporerades dock litium i läkemedelsarsenalen i Europa efter det att Dr John Cade i en artikel 1949 beskrivit hur han ”botat” 10 st patienter med maniskt beteende genom att ge höga doser av ämnet. Varför litium hade de effekter det bevisligen hade var det ingen som visste, och är fortfarande inte helt klarlagt. Det dröjde också till 1970 innan FDA i USA godkände litium som läkemedel.

Men vad har då detta med hälsomineral att göra? Jo, modern forskning har visat att litium i mikrodoser, 100-200 gånger lägre än vid läkemedelsbehandling, kan ge positiva hälsoeffekter. Det gäller bland annat minskad inflammationsgrad i kroppen, lägre frekvens av hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ 2, för att inte tala om neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers. Idag finns flera tusen vetenskapliga artiklar som direkt och indirekt visar varför litium skulle kunna ha effekt.

Det finns för övrigt flera patent kring att använda litium för att förebygga och bota Alzheimers. Nyligen kom också en ny patentansökan där man vill få en dos av bara 0,28 mg per dag patenterad. Ansökan bygger på en studie, som publicerades 2013, där man med mycket goda resultat behandlat patienter. Normalt får vi idag i oss mellan 0,05-0,5 mg per dag beroende var vi bor och vad vi äter. Man borde dock få i sig 1 mg per dag enligt vissa studier.

Hur kommer det sig då att så få känner till detta? Jo, förmodligen för att det är det medicinska skrået som styr allt gällande hälsa och sjukdom. Litium är för dem ett läkemedel, och det har effekt vid höga doser för en speciell typ av sjukdomar. Inte kan man väl få någon effekt om man minskar dosen? Det är ju på gränsen till homeopati! Men när det är frågan om en substans som har till uppgift att balansera viktiga kemiska reaktionsvägar i kroppen, vilket litium har, är det kanske inte så konstigt. Dagens läkare har också helt förståeligt fullt upp med att ställa diagnoser och följa med all information som medicinbolagen levererar. Det är ytterst få som har intresse i att studera hur man med ett naturligt förekommande ämne skulle kunna hjälpa människor. Hur skriver man ut ett recept på det?

För att idag få i sig lite extra litium gäller det att äta och dricka sådant som innehåller litium. Naturligt mineralvatten med förhöjd nivå är kanske det bästa sättet, men vissa växter som hör till släktet Solanaceae har förmågan att lättare ta upp litium ur marken. Dit hör bland annat potatis, tomat, paprika och aubergin, men också chilipeppar och gojibär. Hur mycket som finns i dessa växter varierar en hel del beroende på var de odlats. De holländska växthustomaterna som vattnas med en standardnäringslösning, som ger snabbast tillväxt, är förmodligen helt utan litium. Litium finns för övrigt i också förhöjda nivåer i de flesta havsalger. Våra oceaner har nämligen ca 20 gånger högre nivå av litium än sjövatten.

Idag dricks för övrigt ett litiumrikt mineralvatten SANTO-Li (www.santoli.se) av flera elitidrottare för vilka koncentration och mental styrka är viktiga komponenter. De flesta av dem prestera också mycket bra inom sina respektive idrotter. Att det beror på vattnets litiuminnehåll går givetvis inte att bevisa, men att det är en bidragande orsak är inte helt otroligt när man känner till de effekter mikrodoser av litium kan ge.

Personligen har jag studerat ämnet litium och hälsa i 7 år och kommer att lansera den andra utökade upplagan av min bok ”Litium det nya hälsomineralet” på mässan Allt för Hälsan i Stockholm , 25-27 november 2016. Boken tar upp historik, förekomst och den senaste forskningen kring litium som hälsomineral. Den redovisar både epidemiologisk och molekylärbiologisk forskning, men också de kliniska studier som finns inom allt från mentalt välmående till Alzheimers. Mycket tyder på att ett litet tillskott på litium ökar möjligheterna till ett längre och hälsosammare liv. Det skall bli mycket intressant att följa den forskning som publiceras i ämnet de närmaste åren.

/PJ

« »