Hälsa kommer inte av sig själv – den måste byggas av kost, aktivitet och vila. Beroende på våra gener kan ”receptet” skilja sig lite åt, dvs vad du äter och hur mycket aktivitet och vila du behöver. Grundreceptet är dock detsamma då livets byggstenar av protein, fett och kolhydrater, samt alla vitaminer, mineraler och andra mikronutrienter måste finnas i rätt proportioner för att de tusentals processer som hela tiden sker i våra celler ska fungera optimalt. Är cellerna friska, är våra organ friska och vi själva mår bra.

Problemet är att vi alla är individer där våra gener kan påverka. Din livsföring påverkar också de gener som är aktiva. Du måste därför själv ta reda på vad som är bäst för dig och finna harmoni. ”Livet är icke, det bygges”, myntade hälsorörelsens grundare i Sverige Are Waerland för över 80 år sedan. Se ett utdrag här nedan från ett tal han höll i ett fullsatt Konserthus i Stockholm 1951.