Rubriken syftar på en debatt i VLT jag hade för ett par veckor sedan. Här följer en sammanfattning av det hela och länkar 1-4 till de olika debattinläggen.

Intressant hur en debattartikel med generell kritik mot en ledare i VLT kan leda till ett personangrepp med både rena lögner och påståenden om att artikelförfattaren har åsikter han varken nämnt eller har.

Det hela gäller undertecknads debattartikel 30/12 (1) apropå Malin Lernfelts ledare hon skrev i VLT 22/12, 2016 (2). Lernfelt skriver att vaccinationsmotstånd och misstro mot vetenskapen kan te sig fredlig, men att det är en fråga om liv och död. Rubriken på ledaren var, ”Att bekämpa vaccinationsmotståndet är en fråga om liv och död”.

Min vinkling var att det inte bara finns en vetenskaplig sanning kring sjukdom och hälsa, vilket ledarskribenten för fram. Det gäller bland annat synen på vaccinering. Jag påpekade också att både vaccinering och användning av antibiotika har sina problem. Idag finns också starka krafter som vill införa tvångsvaccinering, vilket läkemedelsindustrin lobbar för då det är deras nya kassako. Min rubrik var, ”Vaccination och antibiotika är inte mänsklighetens räddning”.

I sitt svar till mitt debattinlägg går sedan Lernfelt till personangrepp genom att bland annat påstå att jag är omoralisk då jag marknadsför ett mineralvatten som jag påstår bromsar utvecklingen av Alzheimers. Nu har jag inte gjort det, och så skulle det vara straffbart att göra så enligt lagen om hälsopåståenden för livsmedel och kosttillskott, om jag inte fått påståendet godkänt av EFSA. Vad jag däremot gjort är att jag skrivit en bok om den vetenskapliga information som finns kring grundämnet litium och dess positiva hälsoeffekter. Där har jag också ett helt kapitel om den vetenskap som finns kring hur litium kan minska risken för neurodegenerativa sjukdomar, och ett avsnitt handlar om just Alzheimers. Att presentera modern forskning som publicerats i medicinska tidskrifter är inte straffbart ännu vad jag vet.

Givetvis kunde inte Lernfelts lögner och insinuationer kring vad jag tycker och står för stå oemotsagt, varför jag skrev en kort kommentar. Den publicerades 4/1, men inte i den tryckta upplagan av VLT, utan i vlt.se (3). Det fanns dock en hänvisning till min kommentar i den fysiska tidningen, med en synopsis av min kommentar, som enligt mig inte riktigt överensstämde med vad jag skrivit. Det hade också skett ett misstag av redaktören (förmodar jag) för det stod att Pehr Anders Fager skrivit kommentaren. Det är nu rättar på vlt.se efter två påstötningar.

Lernfelt fick sedan åter kommentera min kommentar dagen efter på samma vis, dvs med en blänkare i tryckta versionen men hela kommentaren på vlt.se (4). Det hon skriver i sin kommentar är ännu ett steg i att försöka misskreditera min person genom att antyda att jag skulle ägna mig åt pseudovetenskap och konspirationsteorier. Hon är också åter inne på Alzheimers och hävdar att det inte finns någon seriös forskning som visar att litium har någon effekt på sjukdomen, och att det är en åsikt som delas av svensk geriatrisk expertis.

Ja, det hela är ett mycket känsligt ämne där varje försök att debatten med fakta inte sällan bemöts av starka personangrepp. Av någon anledning är debatten i Sverige hätskare än i andra länder. Man kan fråga sig varför? Kanske är det så att det bara får finnas en sanning i Sverige?

/PJ

  1. http://www.vlt.se/opinion/debatt/vaccin-och-antibiotika-ar-inte-mansklighetens-raddning
  2. http://www.vlt.se/opinion/debatt/malin-lernfelt-farligt-med-pseudovetenskap-och-konspirationsteorier
  3. http://www.vlt.se/opinion/debatt/pehr-johan-fager-det-finns-mer-an-en-sanning-om-halsa-och-sjukdom
  4. http://www.vlt.se/opinion/debatt/malin-lernfelt-farligt-med-pseudovetenskap-och-konspirationsteorier