Många har säkert hört att C-vitamin (askorbinsyra) är bra för att stärka immunförsvaret och en del till och med att det kan hjälpa vid svåra virusinfektioner som covid-19. Men man har också hört att virologer och andra läkare som intervjuats i massmedia säger att att det inte finns några vetenskapliga belägg för detta. Vad de inte verkar känna till är samspelet mellan glutation (GSH) och C-vitamin. Nedan kan du läsa hur det fungerar och varför GSH och C-vitamin är ett så viktiga ämne för att hålla oss friska.

Men vi börjar med att se på GSH som är en av våra vanligaste och viktigaste antioxidanter. Det är något som kroppen själv kan producera. Det sker via tre aminosyror (cystein, glycin och glutamin) med hjälp av två enzymer som finns kodade i allas arvsanlag. Vad som också behövs är magnesium för att ett av enzymerna ska fungera. Men om man inte har tillräckligt av aminosyran cystein krävs också vitaminerna folsyra, B12 och B6 för att vi själva ska kunna bilda cystein och sedan GSH.

Viktigt att veta är också att ämnet glutationdisulfit (GSSG) bildas när GSH utövar sin antioxidativa effekt och att GSSG kan återbildas till GSH med hjälp av enzymet glutathionreduktas. För det krävs dock tillgång till något som heter NADPH, och som vi naturligt har mycket av i cellerna.

Normalt har vi uppåt 100 gånger mer GSH än GSSG. Personer med brist på enzymer G6DP har dock ett betydligt mindre överskott på GSH i sina röda blodkroppar, bara 10-20 gånger mer, och totalt lägre mängd GSH. Det gör att de kan få hemolytisk anemi, dvs att blodkropparna förstörs av olika anledningar beroende på oxidativ stress.

Det finns över 140 olika mutationer beskrivna hos genen för G6DP som gör att enzymet fungerar lite sämre. I världen finns ca 400 miljoner personer som har någon sådan mutation, och det är främst från mellanöstern eller av afrikanskt, sydostasiatiskt eller sydeuropeiskt ursprung. Det är också något som är överrepresenterat hos män då genen ligger i X-kromosomen som män bara har en av.

Ja, det hela är komplext och det finns många anledningar till att människor har olika mycket GSH i kroppen, och därmed lite olika bra försvar mot fria radikaler.

C-vitamin är också en av kroppens viktigaste antioxidanter, men det kan vi inte bilda själva utan måste få i oss från det vi äter. Förutom att agera som antioxidant har C-vitamin en rad andra viktiga funktioner i kroppen. Det utövar sin ”vitaminfunktion” vid syntesen av kollagen då det behövs som hjälpämne till flera enzymer delaktiga i produktionen av bindväv, men är också viktig för produktionen av signalsubstansen noradrenalin, samt karnitin, som är viktigt för fettförbränningen.

Vad många inte vet är att vi hela tiden förbrukar betydligt mer C-vitamin än vad vi får i oss via kosten, men att en av GSHs funktioner som antioxidant också är att återbilda förbrukat C-vitamin (dehydroxyaskorbinsyra) till aktivt C-vitamin. Då bildas också GSSG. Men det omvända kan också ske, dvs höga nivåer av C-vitamin kan återbilda GSH från GSSG då studier visar att stora tillskott på C-vitamin gör att nivån av GSH ökar i cellerna. Hur det egentligen går till är inte helt klarlagt, men det är förmodligen frågan om kemiska jämvikter i cellerna. Det är därför inte något som sker normalt då nivå av C-vitamin är för låg.

GSH kan, förutom att neutralisera fria radikaler, som bildas i våra egna celler och återskapa C-vitamin, (men även E-vitamin), också skydda oss mot så kallade xenobiotika, dvs skadliga icke kroppsegna ämnen från vår omgivning. Luftföroreningar och olika miljögifter hör bland annat dit, men också de flesta läkemedel. Ju mer vi är exponerade för sådana ämnen desto mer GSH förbrukas och måste ersättas om vi inte ska ta skada.

Får vi då en infektion så immunsystemet börjar producerar fria radikaler, som ska ta död på virus och bakterier, blir givetvis de med låga nivåer av GSH i sina celler mer utsatta. Hur stort behovet är av GSH beror på hur stort ”påslaget” är på immunsystem. Det hela är dock en balans mellan att bekämpa infektionen och inte skada övriga celler.

Men det kan bli brist på antioxidanter som gör att friska celler skadas. Störst risk gäller för personer som exempelvis röker, dricker mycket alkohol, behandlas med läkemedel eller fått i sig olika miljögifter. Personer med pågående inflammationer i kroppen, som hela tiden belastar GSH-depåerna, och de med G6DP-brist, utgör också riskgrupper.

För en frisk person med goda GSH-depåer är det inget problem att få en infektion av virus eller bakterier då kroppen sköter ”försvaret” automatiskt och vi blir friska efter några dagar eller någon vecka.

Normalt var ju kvoten GSH/GSSG ca 100, dvs vi har ett stort överskott på GSH.  Men hos vissa kan balansen alltså inte upprätthållas beroende på att förbrukningen av GSH överstiger hur mycket som hinner återbildas. Om kvoten blir för låg i en cell kommer den dö genom så kallad apoptos. Det är kroppens sätt att göra sig av med skadade celler. Dör många celler samtidigt kan det bli en ond cirkel då immunsystemet också reagerar på skadade och döda celler med att bilda mer fria radikaler. Det är då inte viruset som är problemet längre utan den överreaktion som sker i kroppen beroende på GSH-brist.

Ett stort tillskott av C-vitamin kan då vara till hjälp för att ta hand om de fria radikalerna. Men som nämnts tidigare kan höga koncentrationer av C-vitamin återbilda GSH, förmodligen från det överskott av GSSG som finns. Det är det snabbaste och effektivaste sättet att öka nivån av GSH, som då kan återta sin viktiga roll att bekämpa de skadliga ämnen som immunsystemet producerar.

Problemet med C-vitamin är att det vid oralt intag inte går att komma upp i så höga nivåer i blodet som behövs för att klara av så akuta situationer. Det beror på att upptaget via magtarmkanalen är en begränsande faktor. Men genom att tillföra C-vitamin intravenöst kan man nå 50 ggr högre nivå i blodet än annars.

På så vis återställs den antioxidativa kapaciteten snabbt så att patienterna kan tillfriskna. Det här är något man använt i flera länder inom intensivvården för patienter i mycket kritiska lägen som varit nära att dö. Det gäller främst personer med allvarlig sepsis (blodförgiftning), men man har nu börjat använda det i Kina mot svåra fall av covid-19 – och med mycket gott resultat.  

Nu drabbas vi alla lite olika av SARS-CoV-2. Det är bara några procent som måste läggas in på sjukhus med covid-19.  Orsaken till det kan vara många, men det har förmodligen med den allmänna näringsstatusen av vitaminer och mineraler att göra. Men kanske främst på den bakomliggande inflammationsgraden i kroppen och ämnen som förbrukar GSH.

Men då det är frågan om ett lungvirus har förmodligen rökning och luftföroreningar en stor betydelse då epitelcellerna i lungorna hela tiden är ”överbelastade” och behovet av GSH då är större där. Var också medveten om att GSH produceras intracellulärt och nivån därför är unik för varje cell. Tillförsel av GSH oralt eller intravenöst har förmodligen bara en marginell effekt.

Det kan dock finnas anledning att i förebyggande syfte ta extra C-vitamin oralt för att se till så att man fyllt på förråden så mycket som möjligt. Då behövs ju inte cellerna använda lika mycket GSH för att återbilda förbrukat C-vitamin. Risken att då hamna i den ”onda cirkeln” blir därmed mindre.

De med balans i sitt antioxidativa försvar med normala depåer av GSH och C-vitamin klarar sig därför bättre än multisjuka äldre personer som hela tiden belastar kroppen med extra mycket fria radikaler.

Intressant vore också att se ifall personer med G6DP-brist riskerar att få värre komplikationer vid covid-19. Teoretiskt är det inte otroligt, och vi ser nu hur man i Italien och Spanien drabbas extra hårt. Vi vet också att det är en överrepresentation av män bland de som blir sjuka och dör.

Det är bara när allt går överstyr man bör behandla med intravenös C-vitamin. Det har man gjort i över 40 år i flertalet länder och finns beskrivet i många vetenskapliga studier, men trots det är det inte accepterat av skolmedicinen fullt ut av någon märklig anledning.

PJ

Jag skulle kunna ha en lång lista av referenser till den här texten, men nöjer mig med några jag tycker är extra intressanta.

Successful High-Dose Vitamin C Treatment of Patients with Serious and Critical COVID-19 Infection

Effect of ethanol on glutathione concentration in isolated hepatocytes

Glutathione Depletion Accelerates Cigarette Smoke-Induced Inflammation and Airspace Enlargement

Reduced glutathione and glutathione disulfide in the blood of glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient newborns

Hemolytisk anemi orsakad av glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist