Livet är icke, det bygges

23. Vilseledande skrämselpropaganda om antioxidanter

Artiklar i tidningar om sjukdomar och hälsa är något som säljer. Det är förmodligen anledningen till att vi nästan dagligen ser rubriker kring vad som är bra och vad som är dåligt. Ofta är det med hänvisning till vad professor X eller doktor Y skrivit eller sagt. Tyvärr är dessa artiklar i mer än 9 fall av 10 vilseledande och skapar falsk oro och eller hopp hos gemene man.

Nu senast den 30 oktober hade Aftonbladet en artikel med rubriken ”Så kan supermaten få tumörer att växa”. Supermat var i det här fallet kosttillskott av antioxidanter, alltså inte naturlig mat. Trots det visades en bild med två gula paprikor, rucolasallad och en vitlök.

Problemet med antioxidanter, enligt den avhandling man refererade till, var att de också kan skydda cancerceller, och därmed snabba på spridningen av tumörer. Ingressen i texten löd; ”Antioxidanter skyddar inte mot cancer. Tvärtom”.

Vilka av de tusentals olika antioxidanter eller andra bioaktiva ämnen det gällde nämndes inget om. Intrycket var att man ska akta sig för alla antioxidanter och därmed frukt och grönsaker.

Förmodar att rubriksättaren och textförfattaren var mycket nöjda om syftet var att skrämma människor mot antioxidanter. Sensation! Vem skulle inte bli rädd? Och tänk så fel alla har som tjatar om nyttan av vegetabilisk kost.

Hela artikeln byggde på Kristell La Gal Benerosos avhandling ”Effects of antioxidant supplementation on cancer progression”. Hon har genom att göra försök på genmodifierade möss där man ”släckt” gener som skyddar mot cancer sett hur kosttillskott av vitamin E och NAC (N-acetylcystin) påverkar melanom och lungcancer. Hennes slutsats i avhandlingen är att personer med hög risk att få cancer och cancerpatienter inte ska ta sådana kosttillskott. Läser man vidare i avhandling så visar den att tillskott på dessa två nämnda ämnen i musfodret bidrar till en viss ökning av melanom och lungcancer jämfört med kontrollmössen.

Att därifrån dra slutsatsen att människor ska akta sig för antioxidanter, och insinuera att grönsaker kan vara cancerframkallande, är givetvis en slutsats man bara kan dra om man är en sensationshungrig tidning som lever på lösnummerförsäljning.

För övrigt finns NAC i det mesta vi äter både från växt- och djurriket. Dess antioxidativa effekt bygger på att det höjer nivån av glutation, vilket är en av kroppens viktigaste egna antioxidanter. Det är också ett läkemedel som använts under många decennier för behandling av bland annat kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) och cystisk fibros. Man använder också NAC vid paracetamolförgiftning. Paracetamol är den verksamma substansen i bland annat Alvedon och kan ge leverskador i för höga doser – tyvärr något som sker alltför ofta.

Det E-vitamin som mössen fick i studien var en syntetiskt framställd vattenlöslig form av vitaminet. Naturligt E-vitamin är egentligen åtta fettlösliga ämnen (olika tokoferoler och tokotrienoler) som fungerar i synergi med varandra i kroppen. Det hittar du mest av i avokado, vetegroddar, vegetabiliska oljor och solrosfrön, dvs produkter vi förknippar som hälsosamma. Det verkar i kroppen genom att skyddar fett från att oxidera, men gör också att våra minsta blodkärl –  kapillärerna – växer till och stärks, och ökar därmed blodflödet i vävnaden.

De doser som mössen i studien fick av E-vitamin var för övrigt 20 gånger högre än den rekommenderade dagliga dosen för människor, och när det gäller NAC lika hög som vid behandling av COPD. Det är nivåer ingen kommer i närheten av vid intag av naturlig föda.

Men Benerosos avhandlingen, som för övrigt är mycket välskriven och intressant, stämmer faktiskt med andra observationer. Att överdosera bioaktiva ämnen och då specifika antioxidanter kan i värsta fall leda till en något ökad förekomst av vissa typer av tumörer har även andra visat. Å andra sidan finns det en rad studier som visar att vissa antioxidanter och andra bioaktiva ämnen från växtriket kan skydda oss mot cancer, och att några av dem också kan ta död på cancerceller. Därom är det dock väldigt tyst. (Du kan dock läsa artikel 5 och artikel 20 här på hälsobygget som delvis tar upp det.)

Samspelet mellan de nätverk av reaktionsvägar som finns i kroppens celler är oerhört komplext och rubbar man balansen genom höga doser av något bioaktivt ämne kan oväntade saker ske. Som tur är har evolutionen gjort människocellen utrustad med en rad ”skyddsnät” som gör att det oftast inte får någon större negativ påverkan. Och skulle något ämne ha det sköter naturliga reaktionsvägar hos en välnärd människa om att skadade celler förstörs och elimineras från kroppen.

Detta är något som hela tiden pågår, men det kan bli fel beroende på mutationer i cellens arvsmassa vilket gör att vissa personer kan blir känsligare än andra för vissa ämnen, och speciellt i höga nivåer.

Men faktum är att det finns tusentals studier som visa att naturliga bioaktiva ämnen, som bland annat antioxidant, som man får via frukt och grönsaker har en positiv effekt på hälsan, och i flera fall också kan skydda oss mot uppkomst av tumörer och få dem att krympa.

Det är både oansvarigt och vilseledande när man påstår att supermat, vilket förknippas med frukt och grönsaker, skulle vara tumörframkallande bara för det finns en ny avhandling som antyder två specifika ämnen som tillsats i försöksmössens matskålar skulle ha den effekten.

Den slutsats man egentligen kan dra av Benerosos avhandling är att tumörtillväxt av melanom och lungcancer kan påskyndas hos möss som genmodifierats för att få cancer och som sedan getts skyhöga nivåer av syntetiskt E-vitamin och läkemedlet NAC. Det har egentligen inget med människor att göra som äter en kost full av antioxidanter och andra bioaktiva ämnen.

PJ/20181103

« »